برای دانلود مداحی های محرم 95 اینجا ، محرم 91 اینجا ، محرم 90 اینجا ، محرم 89 اینجا ، محرم 88 اینجا ، محرم 87 اینجا ، محرم 86 اینجا و محرم 85 اینجا کلیک کنید

دانلود سخنرانی های شهید مطهری - 268 قطعه صوتی

دانلود 10 مجموعه صوتی سخنرانی از شهید مطهری با موضوعات مختلف جمعآ 268 قطعه صوتی با پسوند mp3 برای دانلود

دانلود مجموعه سخنرانی از استاد شهید مرتضی مطهری با موضوع (شناخت و رشد جامعه) - (1)

شناخت و رشد جامعه

دعوت به شناخت                              شناخت وقایع و خطاها

چگونگی توزیع ثروت در جامعه               علائم رشد و عدم رشد

استقلال جامعه                                انقلاب و جامعه

مفهوم رشد اسلامی در جامعه             نظام جهان، نظام حق

مومن و مستضعف                             جامعه عقلانی

طبیعت جامعه                                  زیر بنای جامعه

جامعه و تاریخ                                   علم اعمال در جامعه

 فطرت ، نبوت و معاد

اعتقاد مسلمین به معاد                      زندگی بشری در زمان نبوت

نبوت امام                                        آیا نبوت در زندگی امامان و پیامبران ضروری بود؟

فطرت                                            نعمت های جسمانی در بهشت

فطری بودن جستجوی خداوند               نعمت های بهشتی

فطرت انسان

دانلود مجموعه سخنرانی از شهید مطهری با موضوع (قرآن و اسلام) - (2)

قرآن و اسلام

معرفی جریان اسلامی                        مذهب شیعه

جو جامعه اسلامی از نظر قرآن و اسلام   قیام برای خدا و قرآن

آزمایش قرآن برای قیاس مخفی انسان    غیب از نظر قرآن چیست؟

خطاهای ذهن                                   قوانین اسلامی

رابطه ما با گذشته از طریق قرآن کریم      جامعه و تاریخ

توزیع مزایا                                        نقاط نمایان جامعه

معجزه و خلق عادت                           روح جمیع جامعه

معجزات قرآن                                    مجازات قرآن

شرح حال افراد                                 تفکر در تاریخ

نهضت اسلام                                    تفسیر در باب معجزه

تابعیت جامعه                                   وجود فردی انسان از جامعه

ایمان و اعتقاد صحیح داشتن                 اعجاز قرآن

نازل شدن قرآن                                 قرآن از نظر کافران

مومنین و منافقان                              خطر منافقان برای اسلام

اهداف روحانیت در نهضت اسلام            به وجود آمدن تمدن

خدمات ایرانیان به اسلام از نظر تدبیر       اقتصاد در جامعه

خدمت ایرانی به اسلام                       ایران در دوره حکومت

خدمت ایرانیان به اسلام از نظر فکری       پایان خدمت ایرانیان به اسلام

مجموعه سخنرانی از استاد شهید مطهری با موضوع (تفسیر قرآن کریم) - (3)

تفسیر قرآن کریم

تفسیر کلمه سوره از نظر سوره نور

روح سوره قمر

نعمت هدایت از نظر سوره قمر

قوم بنی نظیر از دید سوره حشر

چگونگی نزول آیات قرآن کریم

روز قیامت

نزول قرآن از منظر سوره جائیه

خداشناسی در سوره نور

سرنوشت اعمال کافر در سوره نور

تفسیر کلمه تقوی در سوره حشر

اسماء حسنی  در سوره حشر

توصیفات جن در سوره جن

مقام جن

واقعیات و قسمت

اصحاب یمین و شمال

اصحاب

مهلت و انتظار

شروع هر سوره

تفسیر کلمه عالم

معنی کلمه رحمان

عرفان حافظ شیرازی

طرز فکر حافظ شیرازی

اشعار حافظ دانا

نقس عرفان حافظ

نظام احسنت و فرض محال

مجموعه سخنرانی از استاد مطهری با موضوعات (دین و علم خداشناسی، پیامبر اکرم (ص) و حق، امام حسین (ع)) -(4)

دین و علم خدا شناسی

معاد و خدا شناسی

مقربین به خداوند

خلقت آسمان و زمین

مجازات تکوینی

امر پروردگار

علم حیات

عالم روح

تعلیم و تعلم

اصالت عقیده

عبادت خداوند در دین مسیح

پیشرفت دین مسیح

محبت اولیاء خدا

نکات مقابل مومن با کافر

مجازات اخروی

نظری در مورد مطالعه

 پیامبر اکرم (ص) و حق

سیره پیامبر اکرم (ص)

دعوت به حق (1)

رساندن پیام حق به مردم

توصیفات پیامبر اکرم (ص)

دعوت به حق (2)

اموال یتیم

دید مردم به پیامبران

خصوصیات پیامبران

 امام حسین (ع)

حماسه حسینی یعنی چه؟

حماسه شهادت

شعارهای عاشورا

امام حسین (ع) و وقایع عاشورا

مجموعه سخنرانی از شهید مرتضی مطهری با موضوعات (امامت و حکومت، عدل و عدالت، امام علی (ع))- (5)

امامت و حکومت

مفهوم امامت در نزد شیعه

مسئله حکومت در باب امامت

ثبت امامت

شرایط امامت

شاهد و ناظر در مسئله امامت

امامت یعنی چه؟

انبیاء و امامت

طبقه حکومت

قانون ثبت حکومت

 عدل و عدالت

توحید و عدالت از نظر عدل الهی

عدل و عدالت

مصائب و بلایا از نظر عدل و عدالت

عدل کلی

عدل و امامت

عدل کلی تاریخ مهدی موعود (عج)

شفاعت و عدل الهی

یکی از شاخه های مهم توحیدی

مقام تحلیل

وحدت و همدردی

 امام علی(ع)

جستجوی حقیقت

قانون جاذبه عمومی

جاذبه اقتدار امام علی (ع)

جاذبه محبت امام علی (ع)

ولایت امام علی (ع) یعنی چه؟

مباحث توحیدی نهج البلاغه

توضیحات درباره نهج البلاغه

سخنان و موعظه های امام علی (ع)

مجموعه 26 سخنرانی از استاد شهید مطهری (با موضوعات: توبه و توکل، امر به معروف و جهاد) - (6)

توبه و توکل به خدا:

رسیدن به تقوای الهی

توکل چیست؟

وحی و رویاهای صادقانه

احضار روح

توکل بر خداوند متعال

قوای روحی عالم

رضا و تسلیم در پایه توکل

توکل و قانون خلقت

توبه اولین منزل سکوت

توبه چیست؟

وقت و زمان توبه

قسم و سوگند

اراده و میل

شفاعت

کرامت نفس

امر به معروف و جهاد:

جهاد در راه خدا

دعوت به بی بند و باری

آزادی تفکر

نهی از منکر

انواع امر به معروف

ارزش امر به معروف در اسلام

اجرای امر به معروف

قوانین اسلام در مقابل توسعه

قوانین جهاد در اسلام

حج و آثار آن بر انسان

بدست آوردن روح هجرت و جهاد

مجموعه سخنرانی از استاد شهید مطهری با موضوع تفسیر سوره های قرآن - (7)

تفسیر سوره های قرآن

سوره تکویر

سوره انفطار (1)

سوره انفطار (2)

سوره انفطار (3)

سوره مطففین (1)

سوره مطففین (2)

سوره مطففین (3)

سوره انشقاق (1)

سوره انشقاق (2)

سوره بروج (1)

سوره بروج (2)

سوره طارق

سوره اعلی (1)

سوره اعلی (2)

سوره غاشیه

سوره فجر (1)

سوره فجر (2)

سوره بلد

سوره شمس (1)

سوره شمس (2)

سوره لیل (1)

سوره لیل (2)

سوره ضحی

سوره انشراح

سوره تین

سوره علق (1)

سوره علق (2)

سوره قدر

سوره بینه

سوره زلزال

سوره عادیات

سوره قارعه

سوره تکاثر

سوره عصر (1)

سوره عصر (2)

سوره همزه

سوره فیل

سوره کوثر

سوره کافرون

سوره نصر

سوره مسد

سوره توحید

مجموعه سخنرانی از استاد شهید مطهری با موضوع (حضرت محمد (ص) - فطرت - عدل الهی) - (8)

حضرت محمد (ص) - فطرت - عدل الهی

زندگانی حضرت محمد(ص)

غدیر و خطری که مسلمین را از داخل تهدید می کند

موجبات شهادت امام هفتم (ع)

موعود اسلام

عدل کلی

جستجوی حقیقت

لزوم تعظیم شعائر اسلامی (1)

لزوم تعظیم شعائر اسلامی (2)

فطرت (بحرانهای روحی و اجتماعی)

فطرت (مسئله شخصیت)

عدل الهی (1)

عدل الهی (2)

عدل الهی (3)

عدل الهی (4)

عدل الهی (5)

مجموعه سخنرانی از شهید مطهری با موضوعات (خدا و انسان - هجرت و جهاد - اسلام و مقتضیات زمان) - (9)

خدا و انسان

خدا در زندگی انسان (1)

خدا در زندگی انسان (2)

خدا در زندگی انسان (3)

خدا در زندگی انسان (4)

خدا در اندیشه انسان (1)

خدا در اندیشه انسان (2)

خدا در اندیشه انسان (3)

خدا در اندیشه انسان (4)

خدا در آینه فکر بشر

الهام از شیخ طوسی (1)

الهام از شیخ طوسی (2)

هجرت و جهاد

هجرت و جهاد (1)

هجرت و جهاد (2)

هجرت و جهاد (3)

ایمان به غیب

جهاد اسلامی (1)

جهاد اسلامی (2)

جهاد اسلامی (3)

جهاد اسلامی (4)

اسلام و مقتضیات زمان

اسلام و مقتضیات زمان (1)

اسلام و مقتضیات زمان (2)

اسلام و مقتضیات زمان (3)

اسلام و مقتضیات زمان (4)

اسلام و مقتضیات زمان (5)

اسلام و مقتضیات زمان (6)

اسلام و مقتضیات زمان (7)

اسلام و مقتضیات زمان (8)

اسلام و مقتضیات زمان (9)

مجموعه سخنرانی از شهید مطهری با موضوعات (فطرت - توبه - زن و مسایل قضایی و سیاسی) - (10)

فطرت

فطرت (1)

فطرت (2)

فطرت (3)

فطرت (4)

فطرت (5)

فطرت (6)

فطرت (7)

فطرت (8)

فطرت (9)

فطرت (10)

فطرت (عادت و انواع آن)

فطرت (عوامل پیدایش نهضت حسینی)

توبه

توبه (1)

توبه (2)

زن و مسایل قضایی و سیاسی

زن و مسایل قضایی و سیاسی (1)

زن و مسایل قضایی و سیاسی (2)

زن و مسایل قضایی و سیاسی (3)

زن و مسایل قضایی و سیاسی (4)

زن و مسایل قضایی و سیاسی (5)

مدیریت و رهبری در اسلام

برای دانلود قسمت دوم سخنرانی های شهید مطهری به لینک زیر مراجعه کنید

بقیه سخنرانی های شهید مطهری - چند مجموعه صوتی دیگر 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات