برای دانلود مداحی های محرم 95 اینجا ، محرم 91 اینجا ، محرم 90 اینجا ، محرم 89 اینجا ، محرم 88 اینجا ، محرم 87 اینجا ، محرم 86 اینجا و محرم 85 اینجا کلیک کنید

دانلود سخنرانی های مرحوم علامه جعفری - 151 قطعه صوتی

دانلود 7 مجموعه صوتی سخنرانی از علامه جعفری با موضوعات مختلف جمعآ 151 قطعه صوتی با پسوند mp3 برای دانلود

مجموعه 47 سخنرانی از مرحوم علامه جعفری پیرامون واقعه کربلا (1)

سخنرانی پیرامون واقعه کربلا

مرگ و زندگی در دو قاموس: ما و حسین(ع)

ابعاد و آفاق شکست ها و پیروزی ها

انسان های الهی، حرکات، تکاپوها و انگیزه ها

عاشورا نمودی از تناسب هدف و وسیله

 سال 1372

حوادثی که حسین(ع) را برانگیخت

عاشورا قیامی در پرتو قانون

برای حسین بن علی(ع) چگونه گریه کنیم؟

بررسی دیدگاهها و سعادت از نگاه امام حسین(ع)

همراه با حسین(ع) از صبر تا نماز

فلسفه بلند حسین

 سال 1373

حادثه کربلا با چه اسلوب هایی قابل تفسیر است

حسین(ع) و مسئله حیات

حسین(ع) قهرمان مدیریت

نعمت شناسی امام حسین(ع)

ترتیب تاریخی حوادث کربلا

 سال 1374

بایسته های تاریخ نگاری عاشورا

نوری که از حسین(ع) می تراود

ابهام زدایی های عاشورا

موضع عاشورا در زمینه عمل و عکس العمل و نماز

درسی که از حسین(ع) باید آموخت

رسالت هنر در خصوص حسین(ع) و عاشورا

 سال 1375

حسین (ع) به نشان ابدیت

حسین(ع) و زندگی

نگاهی نو به اصول بشری در پرتو حسین(ع)

جایگاه برابری و برادری در حادثه عاشورا

امام حسین(ع) تجسم اسلام کل

پرسش و پاسخ (1)

پرسش و پاسخ (2)

پرسش و پاسخ (3)

 سال 1376

حسین(ع) در پیشگاه تاریخ

حسین شناسی

اجمالی از فلسفه کنش و واکنش

راز و نیاز حسین(ع) در محراب توحید

آزادی درمکتب حسین(ع)

پرسش و پاسخ (1)

پرسش و پاسخ (2)

پرسش و پاسخ (3)

 سال 1377

تفسیر مرگ از دیدگاه امام حسین(ع)

انسان سازی امام حسین(ع) 

کربلا اوج شکوفایی اختیار

ابوالفضل در عاشورا از جهاد تا تعهد

اولین و آخرین گفتار یک کلام.

پرسش و پاسخ (1)

پرسش و پاسخ (2)

مجموعه 20 سخنرانی از مرحوم علامه جعفری با موضوع های : ( عدالت - انسان - جبر و اختیار ) - (2)

عدالت - انسان - جبر و اختیار

علی (ع) و عدالت

بحثی درباره آزادی

تمدن چیست

طرق شخصی (1)

طرق شخصی (2)

مرز میان انسان و حیوان

تعهد

حق (1)

حق (2)

زیبایی و شخصیت روحانی انسان

جبر و اختیار (1)

جبر و اختیار (2)

جبر و اختیار (3)

جبر و اختیار (4)

جبر و اختیار (5)

اصولی از فرهنگ اسلام

اصالت شخصیت انسان

ظرفیت درونی انسان

عظمت وجود انسان

اصلاحات علمی

مجموعه ۱۹ سخنرانی از علامه جعفری با موضوعات ( تعهد-شخصیت علی-اخلاق-رسالت انسان ) - (3)

تعهد - شخصیت علی - اخلاق - رسالت انسان

بحثی درباره تعهد(1)

بحثی درباره تعهد(2)

بحثی درباره تعهد(3)

شخصیت علی(ع)(1)

شخصیت علی(ع)(2)

شخصیت علی(ع)(3)

حکمت خداوندی در مورد علی(ع)

اخلاق(1)

اخلاق(2)

اخلاق(3)

اخلاق(4)

اخلاق(5)

رسالت انسان در عصر کنونی (1)

رسالت انسان در عصر کنونی (2)

رسالت انسان در عصر کنونی (3)

رسالت انسان در عصر کنونی (4)

رسالت انسان در عصر کنونی (5)

رسالت انسان در عصر کنونی (6)

رسالت انسان در عصر کنونی (7)

مجموعه ۲۷ سخنرانی از مرحوم علامه جعفری پیرامون فرمان مالك اشتر (4)

سخنرانی پیرامون فرمان مالک اشتر

مدخلی بر تعریف سیاست

تاریخ فلسفه سیاسی

تاریخ فلسفه سیاسی اسلام

دردهای بزرگ بشر از دریچه سیاست

توضیح دردهای بزرگ بشر از دریچه سیاست(1)

توضیح دردهای بزرگ بشر از دریچه سیاست(2)

توضیح دردهای بزرگ بشر از دریچه سیاست(3)

بحث تطبیقی در خصوص فرمان مالک اشتر

بحث تطبیقی میان فرمان مالک اشتر و اعلامیه حقوق بشر(1)

بحث تطبیقی میان فرمان مالک اشتر و اعلامیه حقوق بشر(2)

تساوی انسانی در فرمان مالک اشتر

خصوصیات زمامدار اسلامی

 مدخلی دیگر بر تعریف سیاست

ضرورت خودسازی والی از نظر علی(ع)

 تقوای سیاسی

ابعاد خودسازی والی از نظر علی(ع)

 شرح تقوا

 نسبت تقوای الهی و تقوای سیاسی

منش های ضروری برای زمامدار

 لزوم تقوا برای زمامدار

 توضیح تقوای سیاسی

رابطه میان مردم و حاکم چگونه باید باشد؟

جامعه عاری از تقوای سیاسی

تضاد حاکم و مردم

 اثرات اجتماعی تضاد حاکم و مردم

 تقدم اطاعت خداوندی بر مسائل دیگر

 بحثی مشروح در ارتباط ماده و معنی

مجموعه ۱۳ سخنرانی از مرحوم علامه جعفری پیرامون فلسفه حقوق (5)

فلسفه حقوق و حقوق جهانی

فلسفه حقوق (1)       فلسفه حقوق (2)       فلسفه حقوق (3)

فلسفه حقوق (4)       فلسفه حقوق (5)       فلسفه حقوق (6)

فلسفه حقوق (7)       فلسفه حقوق (8)       فلسفه حقوق (9)

فلسفه حقوق (10)     فلسفه حقوق (11)     فلسفه حقوق (12)

فلسفه حقوق (13)

مجموعه 16 سخنرانی از مرحوم علامه جعفری با موضوع: شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی (6)

شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی:

جلسه (1)       جلسه (2)       جلسه (3)       جلسه (4)       جلسه (5)

جلسه (6)       جلسه (7)       جلسه (8)       جلسه (9)       جلسه (10)

جلسه (11)     جلسه (12)     جلسه (13)      جلسه (14)     جلسه (15)      

جلسه (16)

مجموعه 12 سخنرانی پیرامون واقعه کربلا از مرحوم علامه جعفری به زبان آذری (7)

دانلود سخنرانی های آذری

سخنرانی (1)       سخنرانی (2)       سخنرانی (3)       سخنرانی (4)

سخنرانی (5)       سخنرانی (6)       سخنرانی (7)       سخنرانی (8)

سخنرانی (9)       سخنرانی (10)     سخنرانی (11)      سخنرانی (12) 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات