برای دانلود مداحی های محرم 95 اینجا ، محرم 91 اینجا ، محرم 90 اینجا ، محرم 89 اینجا ، محرم 88 اینجا ، محرم 87 اینجا ، محرم 86 اینجا و محرم 85 اینجا کلیک کنید

متن چهار شعر ویژه و مخصوص میلاد و ولادت امام حسن عسکری (ع)

متن شعر اول به مناسبت میلاد و ولادت امام حسن عسکری (ع)

امشب همه جا موج زند تور ولایت

امشب همه جا موج زند تور ولایت                  افتاده به سر ها همه دم شور ولایت

گردیده سماوات و زمین طور                         ولایت از پرده در آمد مه مستور ولایت

گردیده ملک گرم ثناگستری امشب                گویند ثنای حسن عسکری امشب

بر خیز و بزن و خنده که گل خنده زن آمد          با خنده گل بر لب بلبل سخن آمد

خورشید فروزنده مه انجمن آمد                      فرزند رضا را حسن آمد حسن آمد

عالم همه غرق شعف و عشرت و شادی است  میلاد گرامی خلف حضرت هادی است

نخل نبوی را ثمر است این ثمر است این           چرخ علوی را قمر است این قمر است این

فخر دو جهان را پسر است این پسر است این    بر مصلح عالم پدر است این پدر است این

این شیعه و این مشعل انوار هدایش               ای جان همه عالم و آدم بفدایش

"غلامرضا سازگار "

متن شعری در مدح امام حسن عسکری (ع) برای میلاد امام حسن عسکری (ع)

در مدح حضرت امام حسن عسگری علیه السلام

ای قبله حرم، حرمِ سامرای تو                 بیت­الولای دل حرم با صفای تو

قرآن یگانه دفتر مدح و ثنای تو                  روح ملک کبوترصحن و سرای تو

آیینة جمال خداوند سرمدی                    فرزند پاک چار علی ، سه­محمدی

رضوان بدان جلال و شرف سائل درت        خورشید سجده برده به صحن مطهرت

روح رضاست در نفس روح پرورت               نامت حسن نه بلکه حسن پای تا سرت

میراث زهد و نور هدایت ز هادیت              علم امام هشتم و جود جوادیت

معصوم سیزده ولی­الله ذوالمنن               ابن ­الرضای سومی و دومین حسن

گل ریزد از بهشت به خاکت چمن چمن      شرمنده در ثنای تو از کوچکی سخن

دُر کلام و لعل لب گوهری کجا                 وصف ابا محمدنِ العسگری کجا

انوار ده امام درخشد ز روی تو                 یادآور رسول خدا خُلق و خوی تو

زیباترین دعای ملک گفتگوی تو                 مسجود جنّ و انس بود خاک کوی تو

بحری که در صدف، دُر جان پرورد تویی       در دامنش امام زمان پرورد تویی

ویرانة مزار تو مسجود آسمان                  قبر تو کعبة دل و صحنت مطاف جان

زوّار هر شب حرمت صاحب­الزمان             کوری چشم دشمنت ای قبلة جهان

تنها نه سامره، همه عالم دیار توست        هر جا رویم در بغل ما مزار توست

قبر مطهر تو اگر چه خراب شد                 یا بر حریم تو ستم بی­حساب شد

و آن دلربا ضریح نهان در تراب شد             هرچند قلب شیعه از این غم کباب شد

هر روز قبة تو فروزنده­تر شود                  جاه و جلال و مرتبه­ات زنده­تر شود

ای نُه سپهر فرش رفیع عبادتت                ای لطف و جود و مرحمت و بذل، عادتت

اقرار کرده دشمن تو بر سیادتت                یاد آمدم به فصل جوانی شهادتت

ای زخم دل هماره فزون از ستاره­ات          از ما سلام بر جگر پاره پاره­ات 

با آن که در محاصره بودی تو سال­ها         دیدی ز دشمنان، غم و رنج و ملال­ها

کردند با تو از ره طغیان جدال­ها               دادی به شیعه عزت و قدر و جلال­ها

نور ولایتت ز دل حبس ای شگفت              چون آفتاب یک­ سره آفاق را گرفت

داغت به قلب شیعه شراری عظیم شد      خون بر دلت ز کینة اهل جحیم شد

روح تو در بهشت الهی مقیم شد              با رفتن تو حضرت مهدیu یتیم شد

یا بن الحسنu از این همه بیداد، الامان      عجّل علی ظهورک یا صاحب­الزمانu

ای عدل تو زوال ستم ­گستری بیا             نادیده کرده بر همه روشنگری بیا

ای آخرین دُر صدف کوثری بیا                    ای نور دیدة حسن عسگری بیا

تا کی فراق روی تو آتش به جان زند           تا کی به شیعه خصم تو زخم زبان زند

ای خوانده جنّ و انس و ملک پیر و مقتدات   تو جان جان عالمی و جان ما فدات

خُلق علیu و خلق نبی جلوة خدات          میثم به این دو مصرع نیکو دهد ندات

یا صاحب­الزمان به ظهورت شتاب کن         عالم ز دست رفت تو پا در رکاب کن

"غلامرضا سازگار "

متن شعر سوم در مورد میلاد امام حسن عسکری (ع)

الا که موسم شادی و همدلی آمد

الا که موسم شادی و همدلی آمد             زمان نادعلیا سینجلی آمد

زمین سامره را سینه سنجلی آمد              دهم ولی خداوند را ولی آمد

که دومین حسن از چهارمین علی آمد          بر آن علی به گل روی این حسن صلوات

ولی زات خدا شاه انس و جان است این       جهان خان نه ، که جان همه جهان است این

چراغ اهل زمین ماه آسمات این                  به جسم شرع تن اهل دین روان است این

امام ما پور صاحب الزمان است این              بر آ« امام و بر این صاحب زمین صلوات

چراغ دیده رخ و سرپای این پسر است         تمام عالم خلقت برای این پسر است

چوذات حق به دل خلق جای این پسر است  دل شکسته دلان آشنای این پسر است

سخن اگر بر مدیح و ثنای این پسر است        به صفحه و قلم و منطق و سخن صلوات

وزیده بوی گل مهر او ز هر چمنی                 نیافریده خداوند همچو او حسنی

خوشا زبان و خوشا منطق و ادب دهنی         که در ثنای وجودش بر آورد سخنی

به یاد رویش هر جا که هست انجمنی           سزد که خلق فرستد بر انجمن صلوات

سلام خلق و درود خدا به جان و تنش            فدای لیلی میلاد و صبح آمدنش

جمال آئینه ذات حی ذوالمنش                      به باغ وحی دمد بوی گل از پیرهنش

وجود مهدی موعود سرو نسترنش                 به باغ بان و بر این سرو نسترن صلوات

ز پرده چهره چو بی پرده همچو ماه نمود         دل امام دهم را به یک کرشمه ربود

شهادتین ز لبهای جانفراش سرود                 به فاطمه به علی بر ائمه گفت درود

سپس به خواندن قرآن دهان چو غنچه گشود   به آیه آیه قرآن بر آن دهن صلوات

خدا ستوده به قرآن خود عیان او را                رسول خوانده امام جهانیان او را

ستوده حجت حق صاحب الزمان او را             مدد گرفته در آغوش خود چوپان او را

نهاده بوسه به حسن و لب و دهان او را          بر آن لبی که ورا گشته بوسه زدن صلوات

الا که حجت ذات خدای دادگری                    ز سروران جهان تا جهان بپاست، سری

سران خلق سراسر ستاره تو قمری               به فاطمه پسری و به عهدیش پدری

ز وصف خوبتران زمانه خوبتری                       به حضرت تو ز دادار ذوالفنن صلوات

"غلامرضا سازگار "

متن شعر چهارم در ولادت امام حسن عسکری (ع)

روئیده تازه گل آل محمد (ص)

روئیده تازه گل آل محمد                              یا مهر فروزنده اقبال محمد

یا صفحه رخسار و خط و خال محمد                یا آمده دوم حسن آل محمد

از سامره تابیده به عالم جلواتش                    پیوسته فرستید درود و صلواتش

این گوهر ده بحر فروشنده دین است               این کعبه امید گل اهل یقین است

این عرض خداوند تعالی به زمین است              این نخل دهم حجت خلاق مبین است

در سجده ملائک به یسار و به یمینش              تابنده بود جلوه مهدی ز جبینش

آئینه حسن ازلی ماه جمالش                         آیات لب حضرت هادی خط و خالش

یاد آورد جاه نبوی قدر و جلالش                       جبریل فروماند در اوج کمالش

عالم همه مرهون وی و موهبت اوست               از سامره تا عرش خدا مملکت اوست

این اختر برج نقوی ماه تمام است                     این فرش نشینی است که خود عرش مقام است

این حج و زکات است و صلاه است و صیام است  بر خلق امام است و امام است و امام است

قدر و شرف و عزت و جاه بشر از اوست             ای منتظران حجت ثانی عشر از اوست

ای ارض سماوات همه سامره تو                      از چرخ برین نقطه ای از دایره تو

ای مهر فلک ذره ای از نائره تو                         ای زنده، دل اهل دل از خاطره تو

از جود تو بس خاطره داریم حسن جان               ما آرزوی سامره داریم حسن جان

تو یازدهم اختر منظموه نوری                            تو واسطه عفو. خداوند غفوری

تو نور خدا در شجر وادی طوری                         تو سری اناالحق به غیاب و به حضوری

من سائل لطف و کرم وجود تو هستم                 با آن همه آلودگیم دل به تو بستم

ای فوج ملک را به درست عرض ارادت                 سادات جهان از تو گرفته است سیادت

مهر تو بود مهر قبولی عبادت                            قرآن به تو و پاکی تو داده شهادت

تو دست خداوند به تقدیر قضایی                       فرزند علی بن جواد بن رضایی

قرآن به تو نازد که در اون جلوه گر استی             ایمان به تو بالد که در او راهبر استی

انسان به تو بالد که اما البشر استی                 مهدی به تو در فخر که او را پدر استی

لطفی که مگر سائل هر روز تو باشم                  خاک قدم عسکر پیروز تو باشم

ای عادت تو جود و مرام تو عنایت                      ای مهر رخت مشعل انوار هدایت

ای یازدهم اختر تابان ولایت                             قرآن سخن فضل تو را کرده حکایت

من (میثم) آلوده دل بی سر و پایم                    از خویش مرانید که مداح شمایم

"غلامرضا سازگار "نویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 03:12 ب.ظ روز شنبه 15 فروردین 1388   |    نظرات()   |    لینک ثابت

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات