برای دانلود مداحی های محرم 95 اینجا ، محرم 91 اینجا ، محرم 90 اینجا ، محرم 89 اینجا ، محرم 88 اینجا ، محرم 87 اینجا ، محرم 86 اینجا و محرم 85 اینجا کلیک کنید

دانلود مداحی محرم 87 از حاج محمود کریمی

شب اول محرم الحرام ۱۴۳۰ ( 8/10/1387 ) هیئت رزمندگان شمیرانات

دانلود صوتی شب اول محرم

مداحی قسمت 1     مداحی قسمت 2     مداحی قسمت 3     مداحی قسمت 4

مداحی قسمت 5     مداحی قسمت 6     مداحی قسمت 7     مداحی قسمت 8

مداحی قسمت 9

شب دوم محرم الحرام ۱۴۳۰ ( 9/10/1387 ) هیئت رزمندگان شمیرانات

دانلود صوتی شب دوم محرم

مداحی قسمت 1     مداحی قسمت 2     مداحی قسمت 3     مداحی قسمت 4

مداحی قسمت 5     مداحی قسمت 6     مداحی قسمت 7

شب سوم محرم الحرام ۱۴۳۰ ( 10/10/1387 ) هیئت رزمندگان شمیرانات

دانلود صوتی شب سوم محرم

مداحی قسمت 1     مداحی قسمت 2     مداحی قسمت 3     مداحی قسمت 4

مداحی قسمت 5     مداحی قسمت 6     مداحی قسمت 7     مداحی قسمت 8

شب چهارم محرم الحرام ۱۴۳۰ ( 11/10/1387 ) هیئت رزمندگان شمیرانات

دانلود صوتی شب چهارم محرم

مداحی قسمت 1     مداحی قسمت 2     مداحی قسمت 3     مداحی قسمت 4

مداحی قسمت 5     مداحی قسمت 6     مداحی قسمت 7

شب پنجم محرم الحرام ۱۴۳۰ ( 12/10/1387 ) هیئت رزمندگان شمیرانات

دانلود صوتی شب پنجم محرم

مداحی قسمت 1     مداحی قسمت 2     مداحی قسمت 3     مداحی قسمت 4

مداحی قسمت 5     مداحی قسمت 6     مداحی قسمت 7

شب ششم محرم الحرام ۱۴۳۰ ( 13/10/1387 ) هیئت رزمندگان شمیرانات

دانلود صوتی شب ششم محرم

مداحی قسمت 1     مداحی قسمت 2     مداحی قسمت 3     مداحی قسمت 4

مداحی قسمت 5     مداحی قسمت 6     مداحی قسمت 7

شب هفتم محرم الحرام ۱۴۳۰ ( 14/10/1387 ) هیئت رزمندگان شمیرانات

دانلود صوتی شب هفتم محرم

مداحی قسمت 1     مداحی قسمت 2     مداحی قسمت 3     مداحی قسمت 4

مداحی قسمت 5     مداحی قسمت 6     مداحی قسمت 7     مداحی قسمت 8

مداحی قسمت 9     مداحی قسمت 10

شب هشتم محرم الحرام ۱۴۳۰ ( 15/10/1387 ) هیئت رزمندگان شمیرانات

دانلود صوتی شب هشتم محرم

مداحی قسمت 1     مداحی قسمت 2     مداحی قسمت 3     مداحی قسمت 4

مداحی قسمت 5     مداحی قسمت 6     مداحی قسمت 7     مداحی قسمت 8

مداحی قسمت 9

شب نهم (تاسوعا) محرم الحرام ۱۴۳۰ ( 16/10/1387 ) هیئت رزمندگان شمیرانات

دانلود صوتی شب نهم محرم

مداحی قسمت 1     مداحی قسمت 2     مداحی قسمت 3     مداحی قسمت 4

مداحی قسمت 5     مداحی قسمت 6     مداحی قسمت 7     مداحی قسمت 8

روز نهم (تاسوعا) محرم الحرام ۱۴۳۰ ( 17/10/1387 ) هیئت رزمندگان شمیرانات

دانلود صوتی روز نهم محرم

مداحی قسمت 1     مداحی قسمت 2     مداحی قسمت 3     مداحی قسمت 4

مداحی قسمت 5     مداحی قسمت 6     مداحی قسمت 7     مداحی قسمت 8

روز عاشوراء محرم الحرام ۱۴۳۰ ( 18/10/1387 ) هیئت رزمندگان شمیرانات

دانلود صوتی روز دهم محرم

مداحی قسمت 1     مداحی قسمت 2     مداحی قسمت 3     مداحی قسمت 4

مداحی قسمت 5

دانلود مداحی محرم 87 از حاج عبدالرضا هلالی

شب اول محرم 8/10/87 - روضه حضرت مسلم(ع)

بخش اول : حاج مجید شعبانی               بخش دوم : حاج مجید شعبانی

بخش سوم : حاج مجید شعبانی             بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - شعبانی

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی           بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی          بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی

شب دوم محرم 9/10/87 - روضه ورود به کربلا

بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی

بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان

بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان

بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی

شب سوم محرم - 10/10/87 - روضه حضرت رقیه (س)

بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی

بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی

بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی

بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش ششم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان

بخش هفتم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان

شب چهارم محرم - 11/10/87 - روضه حضرت حر(ع) - طفلان حضرت زینب(س)

بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی

بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی

شب پنجم محرم - 12/10/87 - روضه حضرت عبدالله ابن الحسن (ع)

بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی

بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان

بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی

شب ششم محرم - 13/10/87 - روضه حضرت قاسم ابن الحسن(ع)

بخش اول : حاج مجید شعبانی

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی

بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان

بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش ششم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش هفتم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش هشتم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش نهم :حاج عبدالرضا هلالی

شب هفتم محرم - 14/10/87 - روضه حضرت علی اصغر (ع)

بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی

بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان

بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی

شب هشتم محرم - 15/10/87 - روضه حضرت علی اکبر(ع)

بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی

بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان

بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان

بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی

شب نهم محرم تاسوعای حسینی - 16/10/87 - روضه حضرت عباس(ع)

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی

بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان

بخش ششم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش هفتم :حاج عبدالرضا هلالی

بخش هشتم :حاج عبدالرضا هلالی

شب عاشورا - 17/10/87 - روضه امام حسین (ع)

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی

عصر عاشورا - 18/10/87

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی

برای دانلود بقیه مداحی های محرم 87 روی لینک زیر کلیک کنید

مداحی های محرم 87نویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 10:17 ق.ظ روز دوشنبه 9 دی 1387   |    نظرات()   |    لینک ثابت

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات