برای دانلود مداحی های محرم 95 اینجا ، محرم 91 اینجا ، محرم 90 اینجا ، محرم 89 اینجا ، محرم 88 اینجا ، محرم 87 اینجا ، محرم 86 اینجا و محرم 85 اینجا کلیک کنید

دانلود آموزش دستگاههای موسیقی به روش مداحی

تعلیم دستگاههای موسیقی به روش مداحی توسط مرحوم حاج محمود ایزدی

دستگاه افشاری

قطعه شماره 1      قطعه شماره 2     قطعه شماره 3      قطعه شماره 4

 قطعه شماره 5     قطعه شماره 6     قطعه شماره 7      قطعه شماره 8

قطعه شماره 9      قطعه شماره 10    قطعه شماره 11   قطعه شماره 12

قطعه شماره 13    قطعه شماره 14

دستگاه شور

قطعه شماره 1     قطعه شماره 2     قطعه شماره 3     قطعه شماره 4

قطعه شماره 5     قطعه شماره 6     قطعه شماره 7     قطعه شماره 8

 قطعه شماره 9    قطعه شماره 10   قطعه شماره 11    قطعه شماره 12

قطعه شماره 13

دستگاه شور شهناز

قطعه شماره 1     قطعه شماره 2     قطعه شماره 3     قطعه شماره 4

قطعه شماره 5     قطعه شماره 6     قطعه شماره 7     قطعه شماره 8

قطعه شماره 9     قطعه شماره 10   قطعه شماره 11    قطعه شماره 12

قطعه شماره 13   قطعه شماره 14   قطعه شماره 15    قطعه شماره 16

دستگاه شور دشتی

قطعه شماره 1     قطعه شماره 2     قطعه شماره 3     قطعه شماره 4

قطعه شماره 5     قطعه شماره 6     قطعه شماره 7     قطعه شماره 8

قطعه شماره 9     قطعه شماره 10   قطعه شماره 11    قطعه شماره 12

قطعه شماره 13   قطعه شماره 14   قطعه شماره 15    قطعه شماره 16

قطعه شماره 17   قطعه شماره 18   قطعه شماره 19    قطعه شماره 20

قطعه شماره 21   قطعه شماره 22   قطعه شماره 23    قطعه شماره 24

 قطعه شماره 25  قطعه شماره 26   قطعه شماره 27    قطعه شماره 28

قطعه شماره 29   قطعه شماره 30   قطعه شماره 31    قطعه شماره 32

دستگاه ترک

قطعه شماره 1     قطعه شماره 2     قطعه شماره 3     قطعه شماره 4

قطعه شماره 5     قطعه شماره 6     قطعه شماره 7     قطعه شماره 8

قطعه شماره 9     قطعه شماره 10   قطعه شماره 11    قطعه شماره 12

قطعه شماره 13   قطعه شماره 14   قطعه شماره 15    قطعه شماره 16

قطعه شماره 17   قطعه شماره 18   قطعه شماره 19    قطعه شماره 20

قطعه شماره 21   قطعه شماره 22   قطعه شماره 23    قطعه شماره 24

قطعه شماره 25

برای دانلود آموزش های بیشتر اینجا کلیک کنید

برگرفته از سایت ذاکریننویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 09:38 ب.ظ روز دوشنبه 28 بهمن 1387   |    نظرات()   |    لینک ثابت