برای دانلود مداحی های محرم 95 اینجا ، محرم 91 اینجا ، محرم 90 اینجا ، محرم 89 اینجا ، محرم 88 اینجا ، محرم 87 اینجا ، محرم 86 اینجا و محرم 85 اینجا کلیک کنید

دانلود مجموعه قرائت های مجلسی (3)

مجموعه 40 قرائت مجلسی از قاریان برتر دنیا


برای دانلود قرائت های مجلسی کلیک کنید

نویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 11:30 ق.ظ روز سه شنبه 10 آذر 1388   |    نظرات()   |    لینک ثابت

مجموعه 91 قرائت های مجلسی از قاریان برتر دنیا تقدیم به کاربران عزیز

عبدالباسط (حج 23-37)         عبدالباسط (شوری)                    عبدالباسط (رعد 1-16)

عبدالباسط (یوسف 1-27)       عبدالباسط (هود 36-49) --           عبدالباسط (غاشیه--)

عبدالباسط (قمر --)               عبدالباسط (مائده--)

بهتیمی (نمل 15-43)            بهتیمی (فرقان 58-73)                بهتیمی (فتح 27-29) --

بهتیمی (فرقان 58-77) --       بهتیمی (رعد 1-18)                    بهتیمی (بقره 142-158)

بهتیمی (کهف 28-57)           بهتیمی (اسرا 1-19)                   بهتیمی (بلد 1-47)

بهتیمی (قصص 51-77)          بهتیمی (مریم 1-36)                   بهتیمی (نمل 82-227)--

بهتیمی (نسا 36-54)

عمران (بقره 195-203)          عمران (فرقان 61-70)                  عمران (نور 1-31)

عمران (رعد 1-16)                عمران (احزاب 35-48)                 عمران (ابراهیم 23-39)

عمران                               عمران

مصطفی اسماییل (فاطر)        مصطفی اسماییل (یوسف 4-34)    مصطفی اسماییل (مریم 12-36)

مصطفی اسماییل (رعد 1-24)  مصطفی اسماییل (بقره -- )         مصطفی اسماییل (ابراهیم 12-41)

مصطفی اسماییل (حج 1-29)  مصطفی اسماییل (اسرا)             مصطفی اسماییل (نمل 15-42)

حصان (مریم 1-36)               حصان (انسان)                          حصان (انعام 151-159)

حصان (صافات)                    حصان (انفال 1-24)                    حصان (یونس 9-23)

حصان (لقمان 8-34)             حصان (سبا 46---)                      حصان (جن)

حصان (احقاف ---)                حصان (اسرا 25-59)                   حصان (بقره 253-262)

حصان (رعد 1-16)                حصان (نمل 15-44)                    حصان (اسرا 1-33)

حصان (فجر--)

منشاوی (شعرا 1-89)           منشاوی (زخرف 68-89--)             منشاوی (قصص 68-88)

منشاوی (عنکبوت 46-69)      منشاوی (رعد 20-31)                  منشاوی (حشر 18-24)

منشاوی (انفطار 6-19)          منشاوی (لقمان 8-34)                 منشاوی (هود 108-123)

منشاوی (لقمان 8-30)          منشاوی (مریم 1-36)                  منشاوی (مریم 1-36)

منشاوی (بقره 38-43)          منشاوی (ق 16-45 - الرحمن)        منشاوی (یونس 3-17)

کریم منصوری (آل عمران)        کریم منصوری (یونس 26-36)

سعیدیان (اعراف 196--)         سعیدیان (یس 55 --)                  سعیدیان (انسان)

شحات (آل عمران 26-38)      شحات (..)                               شحات (نسا 135-147)

شحات (نحل 125-128 --)      شحات (آل عمران 133-152)         شحات (قارعه - تکاثر)

شحات (قلم 49-52)             شحات (تحریم -زلزال)                  شحات (توبه 60-82)

شحات (یوسف 7-29)           شحات (انعام 94-107)                 شحات (مائده 41-54)

شحات (نمل 87-93--)           شحات (طاها 1-45)                   شحات (احزاب 38-48)

شحات (تحریم 1-8)              شحات (کهف 13-31)

محمد طوخی (هود 36-49)نویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 12:14 ب.ظ روز شنبه 23 آذر 1387   |    نظرات()   |    لینک ثابت

مجموعه 69 قرائت های مجلسی از قاریان برتر دنیا با پسوند mp3

عبدالعال (سوره قمر 54-55 ،رحمان 1-40)     |عبدالعال (حشر 22-24)|     عبدالعال (نازعات 36-41)

عبدالباسط (انبیا،فجر،شمس)  |عبدالباسط (قصص 5-28،حاقه 1-24)عبدالباسط (قمر،رحمان 1-27)

عبدالباسط (حشر 18،تکویر فجر)            |عبدالباسط (حشر 22-24)|             عبدالباسط (حجر 85)

عبدالباسط (حجر ،قیامه،نصر،تکویر)   |عبدالباسط (مائده 109، تکویر)|    عبدالباسط (مریم 1-36، تکویر)

عبدالباسط (مدثر،قیامه)             |عبدالباسط (نازعات 27)|             عبدالباسط (واقعه 75، شمس)

البنا (نازعات 27-41)                      |البنا (واقعه 1-40)|                      البهتیمی (ابراهیم 31-48)

البهتیمی (اسرا 8-34)                 |بسیونی (الرحمن 1-21)|                  غلوش (بروج 11، الحاقه)

غلوش (اخلاص)                     |علامه طباطبایی (مریم 26-31)|                      عمران (غافر 1-9)

عمران (قیامه، دهر، انفطار)                    |حصان (انبیا 47-84)|                    حصان (فاطر (1-12)

مصطفی اسماییل (آل عمران33-62)        |مصطفی اسماییل (اخلاص)|        مصطفی اسماییل (ق)

مصطفی اسماییل (فاطر 1-24، حاقه 1-12)               مصطفی اسماییل (ق 31، ذاریات1-28، طارق)

مصطفی اسماییل (کهف 13-31، ضحی، شمس)                 مصطفی اسماییل (لقمان، حاقه 1-12)

مصطفی اسماییل (نجم 31- قمر 1-15)                             مصطفی اسماییل (نجم 32، قمر 1-16)

مصطفی اسماییل (نازعات 36-41)                                   مصطفی اسماییل (تحریم - حاقه 1-12)

محمد اللیثی (آل عمران 189-195)       |کریم منصوری (هود 69-83)|      کریم منصوری (لقمان 1-10)

کریم منصوری (مطففین 22-28، شمس)            |منشاوی (اخلاص)|            منشاوی (اسرا 1-14)

منشاوی (فصلت)                      |منشاوی (غافر 39-68)|                      منشاوی (حشر 22-24)

منشاوی (روم 17-30- ضحی-شمس- حمد)       |سعید مسلم (اعلی)|        سعید مسلم (اخلاص)

سعید مسلم (حدید 25 - حشر 22-34)          |سعید مسلم (نوح 15)|           سعید مسلم (تکویر)

سعید مسلم (تکویر 1-20)                |احمد نعینع (فتح 28)|             استاد پرهیزگار (نحل 84-98)

استاد پرهیزگار (نوح 62، فرقان 1-11)      |سید سعید (لیل)|    محمد حسین سعیدیان(یس 28-54)

محمد حسین سعیدیان(یوسف 1-22)    |شحات محمد انور (دهر 1-22)شحات محمد انور (اخلاص)

شحات محمد انور (فصلت)     |شحات محمد انور (قصص 1-25)|     شحات محمد انور (نازعات 26-41)

شحات محمد انور (کهف 107 - شمس - ضحی- زلزال)  شحات محمد انور (ضحی - شرح - تین - علق)

شعشاعی (اخلاص)                                                    محمود طبلاوی (انبیا 101- طارق - بلد)نویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 12:06 ب.ظ روز شنبه 23 آذر 1387   |    نظرات()   |    لینک ثابت

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد شاطری به تفکیک جزء با پسوند wma

1. جزء اول            2. دوم                3. سوم                4. چهارم              5. پنجم

6. ششم              7. هفتم              8. هشتم              9. نهم                10. دهم

11. یازدهم            12. دوازدهم        13. سیزدهم          14. چهاردهم        15. پانزدهم

16. شانزدهم         17. هفدهم         18. هجدهم           19. نوزدهم          20. بیستم

21. بیست و یکم     22. بیست و دوم   23. بیست و سوم   24. بیست و چهارم 25. بیست و پنجم

26. بیست و ششم 27. بیست و هفتم 28. بیست و هشتم 29. بیست و نهم    30. سی ام

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار به تفکیک جزء با پسوند mp3

1. جزء اول            2. دوم                3. سوم                4. چهارم              5. پنجم

6. ششم              7. هفتم              8. هشتم              9. نهم                10. دهم

11. یازدهم            12. دوازدهم        13. سیزدهم          14. چهاردهم        15. پانزدهم

16. شانزدهم         17. هفدهم         18. هجدهم           19. نوزدهم          20. بیستم

21. بیست و یکم     22. بیست و دوم   23. بیست و سوم   24. بیست و چهارم 25. بیست و پنجم

26. بیست و ششم 27. بیست و هفتم 28. بیست و هشتم 29. بیست و نهم    30. سی ام

ترجمه گویای فارسی قرآن کریم (ترجمه استاد فولادوند با صدای آقای هدایت فر) با پسوند mp3

1. سورة الفاتحة     2. سورة البقرة       3. سورة آل عمران   4. سورة النساء      5. سورة المائدة

6. سورة الأنعام      7. سورة الأعراف      8. سورة الأنفال     9. سورة التوبة        10. سورة یونس

11. سورة هود       12. سورة یوسف     13. سورة الرعد     14. سورة إبراهیم    15. سورة الحجر

16. سورة النحل     17. سورة الإسراء    18. سورة الکهف    19. سورة مریم       20. سورة طه

21. سورة الأنبیاء    22. سورة الحج       23. سورة المؤمنون  24. سورة النور        25. سورة الفرقان

26. سورة الشعراء  27. سورة النمل      28. سورة القصص   29. سورة العنکبوت  30. سورة الروم

31. سورة لقمان    32. سورة السجدة   33. سورة الأحزاب   34. سورة سبأ        35. سورة فاطر

36. سورة یس       37. سورة الصافات   38. سورة ص        39. سورة الزمر       40. سورة غافر

41. سورة فصلت    42. سورة الشورى   43. سورة الزخرف    44. سورة الدخان    45. سورة الجاثیة

46. سورة الأحقاف  47. سورة محمد      48. سورة الفتح      49. سورة الحجرات  50. سورة ق

51. سورة الذاریات  52. سورة الطور       53. سورة النجم      54. سورة القمر      55. سورة الرحمن

56. سورة الواقعة    57. سورة الحدید     58. سورة المجادلة 59. سورة الحشر   60. سورة الممتحنة

61. سورة الصف     62. سورة الجمعة    63. سورة المنافقون 64. سورة التغابن    65. سورة الطلاق

66. سورة التحریم   67. سورة الملک      68. سورة القلم      69. سورة الحاقة    70. سورة المعارج

71. سورة نوح        72. سورة الجن       73. سورة المزمل    74. سورة المدثر     75. سورة القیامة

76. سورة الإنسان  77. سورة المرسلات 78. سورة النبأ       79. سورة النازعات  80. سورة عبس

81. سورة التکویر    82. سورة الإنفطار    83. سورة المطففین 84. سورة الإنشقاق 85. سورة البروج

86. سورة الطارق    87. سورة الأعلى    88. سورة الغاشیة   89. سورة الفجر     90. سورة البلد

91. سورة الشمس 92. سورة اللیل       93. سورة الضحى   94. سورة الشرح     95. سورة التین

96. سورة العلق     97. سورة القدر       98. سورة البینة     99. سورة الزلزلة    100. سورة العادیات

101. سورة القارعة 102. سورة التکاثر    103. سورة العصر    104. سورة الهمزة   105. سورة الفیل

106. سورة قریش   107. سورة الماعون  108. سورة الکوثر    109. سورة الکافرون110. سورة النصر

111. سورة المسد 112. سورة الإخلاص 113. سورة الفلق    114. سورة الناسنویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 10:08 ق.ظ روز چهارشنبه 17 مرداد 1386   |    نظرات()   |    لینک ثابت

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات